Advertentie
Advertentie

Milieubeleidsplan te koop

(tijd) - Het zopas door gemeenschapsminister Kelchtermans van leefmilieu voorgestelde Vlaamse milieubeleidsplan '90 '95 wordt te koop aangeboden. Het geheel omvat een duizendtal bladzijden en kan verkregen worden na storting van 600 frank op rekening 000-2001732-40 van AROL-Ontvangsten, Markiesstraat 1, 1000 Brussel, met vermelding Mina 90-95.