Milieubeweging: energienota De Batselier is onvoldoende

BRUSSEL (tijd) - De energienota van gemeenschapsminister De Batselier is onvoldoende. Dit is de gezamenlijke mening van de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Greenpeace. Positief is wel dat er eindelijk een beleidsvisie wordt ontwikkeld. Negatief is echter dat enkel gekeken wordt naar wat politiek haalbaar is en niet naar wat milieunoodzakelijk is.