Advertentie
Advertentie

Milieubeweging viert 20-jarig bestaan

(tijd) - De Belgische milieubeweging bestaat 20 jaar. Dit werd gisteren gevierd met een plechtige receptie op het stadhuis van Brussel. Toch is niet alles rozegeur en maneschijn. Zo verkeert de Bond Beter Leefmilieu konstant in geldproblemen. Tevens is de administratieve uitbouw van de koepelbeweging zeer beperkt. In 1971 zag de Bond Beter Leefmilieu/Inter-Environnement het levenslicht. Het was een koepelorganizatie waarbij grote milieuverenigingen konden aansluiten. Het doel van de vereniging was het denken over en aktie voeren rond milieuvraagstukken. Gaandeweg zijn er vier afzonderlijke gewestelijke milieubewegingen gegroeid, m.n. de Vlaamse Bond Beter Leefmilieu (BBL), Inter- Environnement Wallonie, de Brusselse Raad voor het Leefmilieu en Inter-Environnement Bruxelles.