Advertentie
Advertentie

Milieubond eist interventiefonds voor verlaten fabrieksterreinen

(tijd) - Bij het failliet gaan van PRB, de grootste springstoffenfabrikant in België, blijkt volgens de Bond Beter Leefmilieu (BBL) nog maar eens hoe de Belgische industrie een loopje neemt met het afvalprobleem. De BBL eist de oprichting van een milieu-interventiefonds voor de sanering van industriële "black- points'.