Advertentie
Advertentie

Milieubond geeft MAP onvoldoende

(tijd) - Het nieuwe Mestactieplan van de Vlaamse regering kan de bezwaren niet wegnemen die de Europese Commissie al had geuit tegenover het eerste MAP. In het nieuwe plan worden de Europese criteria voor kwetsbare gebieden niet correct toegepast. Het nieuwe MAP duidt enkel de drinkwatergebieden als kwetsbaar aan en niet alle kwetsbare ecosystemen, stelt de Bond Beter Leefmilieu.De BBL had al bezwaren geuit tegen het nieuwe MAP omdat er te weinig kwetsbare gebieden in zijn opgenomen die in aanmerking komen voor een verlaagde mestdruk, zoals de nitratenrichtlijn van de EU voorschrijft. Bij de opstelling van het nieuwe MAP werden terecht alle drinkwatergebieden afgebakend. Volgens de BBL moeten ook die gebieden aangeduid worden, die de Vlaamse regering voor natuur wil voorbehouden. In het decreet op het natuurbehoud staat dat daarvoor 125.000 hectare in aanmerking komt. Ook die gebieden komen in aanmerking voor een verlaagde mestdruk, volgens de nitratenrichtlijn van de EU.