Milieucoördinator wordt voltijdse functie in veel bedrijven

ANTWERPEN (tijd) - Op 4 juli moeten ruim 8.000 Vlaamse bedrijven een milieucoördinator aanstellen. Die verplichting betekent voor veel kleinere bedrijven een heuse aardverschuiving. De taak die de coördinator toegemeten krijgt, is zo ruim opgevat, dat heel wat extra analyses, metingen en zorgsystemen moeten opgezet worden om die taak naar behoren uit te voeren. De behoefte aan steun en consulting zal bijzonder groot zijn en dit zal onrechtstreeks aanleiding geven tot honderden nieuwe jobs. Bij grote bedrijven wordt de taak van milieucoördinator al snel een voltijdse bezigheid.De uitvoeringsbesluiten van het decreet bedrijfsinterne milieuzorg (BIM) die de Vlaamse executieve gisteren goedkeurde, betekenen voor veel bedrijven een eerste verplichte aanzet om de milieuzorg in het bedrijf meer systematisch te gaan bekijken, via die verplichte aanduiding van een coördinator.