Milieucoördinator zonder rechtsbescherming of administratie

De zopas ingestelde functie van milieucoördinator in Vlaanderen lijkt een slag in het water. De functie is praktisch niet uitoefenbaar zoals de wet ze heeft bedoeld. De taken die de coördinator zijn opgelegd, zijn bijzonder ingrijpend voor het bedrijf in kwestie, zodat de coördinator een zeer zware verantwoordelijkheid op zich moet nemen. In verhouding tot die taak biedt de wet hem onvoldoende bescherming. Voorlopig wil ook geen enkele verzekeringsmaatschappij dit risico dekken. Bovendien ontbreekt ook een administratieve instantie, waar de coördinator kan rapporteren en die zijn taak controleert. Kortom, zowel tegenover het bedrijf als tegenover de overheid en inzake dekking van het persoonlijk beroepsrisico, staat de coördinator nergens.DIT BLIJKT UIT gesprekken met diverse verantwoordelijken in de industrie en van de overheid, die nauw met de instelling van de nieuwe functie te maken hebben gehad. Dat het zo niet verder kan en dat de wet snel moet wijzigen, daarover is iedereen het eens. Over de richting die evenwel de verbeterde wettelijke omschrijving van de functie moet uitgaan, lopen ook in de industrie de meningen sterk uiteen.