Milieudienst IOK

N OG voor de zomer wordt bij de IOK een Interkommunale Milieudienst operationeel voor: - advies aan gemeenten over de verschillende klassen waarin de bedrijven thuishoren, over milieuvergunningsdossiers of deelaspekten ervan; - technische en juridische bijstand voor de gemeenten door een milieudeskundige en een jurist met betrekking tot de milieuwetgeving en bij klachten over milieuhinder en -delikten; - bijstand aan de gemeenten bij het opmaken van de MINA-inventaris, van de jaarlijkse MINA-beleidsnota over afvalophaling en bij de oprichting van de gemeentelijke MINA-raad; - ondersteuning bij het opmaken van het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan;- het geven van informatie aan KMO's en landbouwbedrijven, op vraag van de gemeentebesturen.