Milieudienst van Beveren staat open voor opdrachten van derden

BEVEREN (tijd) - De milieudienst van Beveren bestaat precies tien jaar en ontgroeit stilaan het gemeentelijk niveau. Wanneer alle geplande investeringen dit jaar uitgevoerd worden zal de dienst beschikken over een geïnstalleerd vermogen aan gebouwen en vooral apparatuur van toch 14 miljoen frank. De jaarlijkse werkingskosten van de dienst met vijf man personeel bedragen 12 miljoen frank. Terwijl de service naar de eigen gemeente uiteraard gratis is, aanvaardt de dienst stilaan ook meer opdrachten van buitenuit, vooral van andere gemeenten, maar ook aan de industrie kan de Milieudienst tegen betaling diensten verstrekken. De gemeente Beveren haakt met zijn dienst in op de snel groeiende milieumarkt in Vlaanderen.