Advertentie
Advertentie

Milieufiskaliteit onder vuur

De Europese, Belgische en Vlaamse milieufiskaliteit staan de laatste dagen en weken bloot aan zware kritiek. Bijvoorbeeld: de mogelijke en wenselijke invoering van een Europese CO2- en energietaks zit al maanden in het slop door de houding van de Britten en de Fransen en wordt nu plots (blijkbaar) ook door de Belgische regering, na een wel erg stil Europees voorzitterschap op dit vlak, afgeschreven, hoewel ze die maanden verdedigd hebben. De Belgische milieutaks werd op 16 juli 1993 reeds goedgekeurd, maar van de noodzakelijke uitvoeringsbesluiten en opvolgingskommissie is nog altijd geen sprake, hoewel de zogenaamde deskundigen reeds maanden terug werden gekontakteerd. De reeds lang betwiste Vlaamse waterverontreinigings- en afvalheffing wordt in een reeds maanden beschikbaar, maar angstvallig achter slot gehouden rapport van de VUB en het RUCA gekraakt vanuit ekonomisch perspektief. Het Rekenhof maakt in zijn 150de boek, in navolging van kommentatoren in de rechtsleer, vanuit juridisch-begrotingstechnisch perspektief brandhout van het Vlaams milieuheffingenbeleid en de werking van het Mina-Fonds.