Advertentie
Advertentie

Milieuheffing aftrekken van andere belastingen'

(tijd) - Het milieubeleid in Vlaanderen kan doelmatiger en zinvoller en vooral efficiënter gevoerd worden, wanneer de regering ook voor die sektor ekonomische beginselen zou willen hanteren. De bestrijding van milieuschade moet daar gebeuren waar de marginale kost het laagst is of waar de geringste inzet van financiële middelen de beste resultaten voor het milieu oplevert. Daarbij moet de Vlaamse regering ook meer gebruik maken van milieuheffingen.