Milieuheffing wordt allicht milieubijdrage

(tijd) - De Vlaamse minister van Begroting en Financiën, Dirk van Mechelen (VLD), denkt eraan de milieuheffingen om te vormen tot milieubijdragen. Daarmee wil hij ze fiscaal aftrekbaar houden. Van Mechelen is verbaasd dat de federale regering maandag besliste de fiscale aftrekbaarheid van de milieuheffingen in de vennootschapsbelasting te schrappen. De onroerende voorheffing en de registratierechten blijven sowieso fiscaal aftrekbaar.Van Mechelen legt zich niet zomaar neer bij de federale beslissing: We zullen een oplossing zoeken. Het omturnen van de milieuheffingen naar milieubijdragen, is een denkspoor. Het is een suggestie die het Vlaams Economisch Verbond (VEV) hem eerder influisterde. Het Vlaamse bedrijfsleven dreigt immers het zwaarst te worden getroffen. Volgens ramingen van de federale regering betekent het schrappen van de fiscale aftrekbaarheid van sommige gewestbelastingen - in hoofdzaak de milieuheffingen - dat de bedrijven 97 miljoen euro meer moeten betalen. En het grootste deel daarvan is voor rekening van de Vlaamse bedrijven. De milieuheffingen worden voor 90 procent in Vlaanderen betaald.Vandaar ook dat de Vlaamse minister-president, Patrick Dewael (VLD), eerder al bevestigde dat hij desgevallend de milieuheffingen in -bijdragen zou omzetten. Deze bijdragen kunnen dan rechtstreeks worden betaald aan bijvoorbeeld de waterzuiveraar Aquafin. Opvallend was wel dat maandag niemand op het kabinet-Dewael commentaar wilde geven. Als de Vlaamse regering de milieuheffingen ombuigt naar milieubijdragen, en ze fiscaal aftrekbaar houdt, komt de budgettaire neutraliteit van de hervorming van de vennootschapsbelasting op de helling te staan. WVDV