Milieuheffingen moeten naar Overlegcomité

(tijd) - Om een pingpongspel tussen de Vlaamse en de federale regering te voorkomen, moet in het Overlegcomité een volwassen debat worden gevoerd over de schrapping in de vennootschapsbelasting van de aftrekbaarheid van de milieuheffingen. De Vlaamse minister van Begroting, Dirk van Mechelen (VLD), zei dat gisteren in het Vlaams Parlement.Tijdens het vragenuurtje uitten Jan Loones (N-VA) en Eddy Schuermans (CD&V) hun bezorgdheid over de beslissing van de federale regering om, in het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting, milieuheffingen niet langer aftrekbaar te maken. Loones wees erop dat de beslissing vooral de Vlaamse bedrijven treft. Schuermans zei dat paarsgroen zijn beloften voor de lastenverlaging voor bedrijven niet kan waarmaken.Van Mechelen noemde de hervorming van de vennootschapsbelasting een goede zaak voor Vlaanderen, dat een KMO-land is. De tariefverlaging doet ook de investeringen van buitenlandse bedrijven stijgen.De schrapping van de aftrekbaarheid van de milieuheffingen raakt echter dezelfde ondernemingen, zei Van Mechelen. Wij moeten in kaart brengen wat de gevolgen zijn. Hij verwees naar het denkspoor dat hij vorig jaar heeft uitgezet: de vervanging van de milieuheffing door een milieubijdrage, in die zin dat de bedrijven van Aquafin een factuur zouden krijgen voor hun waterzuivering.Van Mechelen waarschuwde wel voor een pingpongspel: de federale regering zou kunnen beslissen dat die facturen niet van de bedrijfsinkomsten afgetrokken kunnen worden, zodat de omzeiling tenietgedaan wordt. De Vlaamse regering moet daarom een volwassen debat voeren met de federale regering in het Overlegcomité, besloot Van Mechelen.