Milieukrisis

Indien de zorg voor het milieu ooit uitgroeit tot een beleidsprioriteit - en het ziet er met elke nieuwe vervuilingstijding sterker naar uit dat het ooit zo ver zal komen - dan zal dat niet zonder gevolgen blijven voor het ekonomisch leven. Ook buiten de ekologische beweging erkent iedereen dat er op grotere schaal zal moeten ingegrepen worden dan tot nog toe het geval was. Maar zijn we allemaal bereid de implikaties ervan te aanvaarden?