Milieuregels kosten non-ferro meerdan opbrengst belastingverlaging

BRUSSEL (tijd) - De Belgische non-ferrosector heeft een zwaar jaar achter de rug en 2003 wordt niet beter. De sector kampt met nauwe marges door de hoge grondstofprijzen en de prijsverlaging van de eindproducten. De omzet en de werkgelegenheid zijn gedaald. De sector klaagt ook over onnodige milieumaatregelen die enkel de kosten opdrijven. De financiele impact ervan is groter dan de verwachte belastingverlaging.