Milieutechnologie: miljarden voor miljardsten

Hoe specifiek is milieutechnologie of is die technologie niet wezenlijk verschillend van wat het technisch streven van de mens altijd al is geweest, namelijk het maximaal benutten van de natuurlijke hulpbronnen der aarde met de geringste inspanning. Maximaal benutten betekent minimaal verspillen en de geringste inspanning duidt op energiezuinigheid. Omdat sommige natuurlijke hulpgoederen al te goedkoop beschikbaar waren en nog zijn in verhouding tot hun schaarste op langere termijn, is de technologie al geruime tijd ontspoord. De hernieuwde milieu-aandacht de afgelopen jaren zet die technologie terug op het juiste spoor, namelijk goederen voortbrengen bij een minimale verspilling van alle gebruikte grond- en hulpstoffen. Enkel moeten sommige hulpgoederen nog wat hoger geprijsd worden. Konkreet kan die milieutechnologie opgesplitst worden in de zoektocht naar meer zuivere produktieprocédés (membraantechnologie) of de clean technologies. Ten tweede wordt gezocht naar het ontwikkelen van procédé's om de niet te vermijden verontreiniging op te koncentreren en te verwijderen, zodat de vrije goederen als water, lucht en bodem terug zo onbelast mogelijk in de kringloop kunnen opgenomen worden. In dit geval staan sommige industrietakken in Vlaanderen al heel ver en worden nu miljarden uitgegeven om verontreinigingen tot op één miljardste te verwijderen. Na lucht en water spitst de belangstelling zich de laatste jaren vooral toe op de sanering van de bodem. Ook dit lijkt weer een enorme markt gezien de vele black points in België en in kontinentaal Europa, wanneer men denkt aan de erfenis van de Oosteuropese industrie. Zeker in Vlaanderen buigen zich momenteel heel wat onderzoeksinstituten over bodemsanering.Luc Peeters