Advertentie
Advertentie

Milieuverenigingen vangen bot over ecotaksen

(tijd/belga) - De Brusselse rechtbank van eerste aanleg verklaarde in kort geding de klacht van vier milieuverenigingen tegen de niet-toepassing van de ecotakswet onontvankelijk. Dat liet de minister van Financiën, Didier Reynders (PRL), vrijdag weten. De minister zei verheugd te zijn over de uitspraak.De Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, Inter-Environnement Wallonie, Inter-Environnement Bruxelles en de Brusselse Raad voor het Leefmilieu spanden eind februari een juridische procedure aan tegen het uitstel van de ecotaksen door de federale regering. Ze namen het niet dat paars-groen met de publicatie van een bericht in het Staatsblad de inwerkingtreding van de ecotakswet met een jaar uitstelde.De rechtbank oordeelde gisteren dat het niet tot de bevoegdheden van de verenigingen behoortde weigering van de regering om een bepaalde maatregel uit te voeren, voor een rechtbank aan te vechten. Hun klacht werd daarom als onontvankelijk afgewezen.Daarnaast stelde de rechtbank dat de ecotakswet al langer niet toegepast werd, maar dat de verenigingen nooit naar de rechter waren gestapt. Er was dus geen sprake van hoogdringendheid waarvoor een uitspraak in kort geding nodig zou geweest zijn.DrukkingsmiddelDe Bond Beter Leefmilieu (BBL) was gisteren officieel nog niet op de hoogte van de uitspraak. Bart Martens van de BBL betreurde dat de milieuverenigingen een drukkingsmiddel verliezen. Door verzet aan te tekenen tegen de verlenging van de overgangsperiode wilden we druk op de ketel houden. Nu kunnen we alleen maar hopen dat de regering woord houdt en het akkoord van 30 maart correct uitvoert. Volgens Bart Martens wil de Bond eerst met zijn advocaten overleggen of het nog nuttig is een bodemprocedure te voeren. StS