Advertentie
Advertentie

Milieuverenigingen waarschuwen voor middelmatige normen in EG

BRUSSEL (tijd) - De milieu-doelstellingen van de Europese Gemeenschap zijn ongetwijfeld lovenswaardig. De manier waarop ze nagestreefd worden, laat echter te wensen over. Van een wezenlijke bijdrage tot de verbetering van het leefmilieu op wereldvlak en een versterking van de Europese kompetitiviteit in de milieusektor, zal zeker niets in huis komen als de EG-normen steeds het resultaat blijven van een vergelijk waarmee de zwakste bedrijven kunnen instemmen en als de lidstaten verboden wordt strengere normen op te leggen dan de EG-norm. Om haar eigen doelstellingen te bereiken, moet de Gemeenschap daarom radikaal van strategie veranderen.