Advertentie
Advertentie

Milieuvriendelijk produceren en consumeren

Op 27 juni vindt de studiedag Milieuvriendelijk produceren en consumeren plaats. De studiedag gaat uit van het STIP, het Steunpunt en Informatiecentrum voor Preventie van afval en emissies.Milieuvriendelijke producten zijn duur en moeilijk te vinden. Producenten en distributie constateren dat de consumenten niet echt vragende partij zijn. Het lijkt een vicieuze cirkel en die wordt onderzocht op 27 juni.Inlichtingen: STIP, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen, tel: 015/28.42.98, fax: 015/41.30.72, e-mail: willy.sarlee@stip.info.KMO en managementVan 6 september tot 29 maart houdt de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV) een langlopend vormings- en begeleidingsprogramma voor Oost-Vlaamse KMOs: KMO en management. Het programma besteedt aandacht aan de verschillende aspecten van bedrijfsbeheer. Ervaren sprekers stellen toepassingsgerichte managementtechnieken voor over volgende themas: strategie, financieel management, cost accounting, marketing en sales, proces management, logistiek, quality management en human resource management. Aan deze inleidende uiteenzettingen wordt per thema een individuele bedrijfsbegeleiding gekoppeld, waarbij een bedrijfskundig consulent van EROV bij de KMO ter plaatse komt.Verdere inlichtingen: EROV, Peggy Vercruysse, Seminariestraat 2, 9000 Gent, tel.: 09/267.86.15, fax 267.86.95, e-mail: peggy.vercruysse@oost-vlaanderen.be of mark.dauwe@oost-vlaanderen.be.IAS-NormenHet Institute for International Research gaat op 24, 25 en 26 september uitgebreid in op de IAS-Normen. Er zijn drie themas: Evolutie naar en invoering van de IAS-normen; financiële instrumenten, disclosures in de jaarrekening; business combinations, goodwill en consolidatie, impairment of assets.Inlichtingen: tel: 02/776.04.00, fax: 02/772.66.84, e-mail: conferences@iir.be.