Advertentie
Advertentie

Milieuvriendelijke voeders beperken mestoverschot

(tijd) - De mengvoederfabrikanten gaan dit jaar nog meer fosforarme voeders produceren voor de Vlaamse veebedrijven. Die belofte staat in een convenant dat ze gisteren ondertekenden met Vlaams minister van Leefmilieu, Kris Peeters (CD&V). Minder fosfor in het veevoer, betekent minder mest. Het stimuleren van fosforarme voeders moet de Vlaamse mestoverschotten nog verder doen krimpen.