Milieuwetgeving duwt produktiekosten aluminium omhoog

WASHINGTON (reuter) - De produktiekosten van aluminium in de Amerikaanse smelterijen die werken op steenkool, dreigt drastisch op te lopen door de nieuwe milieureglementering, de zogenoemde Clean Air Act. Ongeveer de helft van de Amerikaanse aluminiumsmelters wordt gevoed met steenkool. Als reaktie op de nieuwe reglementering werden zelfs reeds enkele smelters gesloten om te vermijden dat te veel investeringen moesten doorgevoerd worden.