Milieuzorg kost Vlaanderen jaarlijks 50 miljard frank

(tijd) - De privé-sector en de overheid in Vlaanderen betalen samen jaarlijks een milieufactuur van 50 miljard frank. De milieu-uitgaven komen overeen met 1,15 procent van het Vlaams bruto geografisch produkt, aldus voorzitter Verheyen van de Mina-raad in de commissie Leefmilieu en Natuurbehoud van het Vlaams parlement. Hij voegde eraan toe dat de jaarlijkse milieuschade geraamd kan worden op 5 procent van het bruto geografisch produkt.De milieufactuur voor Vlaanderen wordt gelijk gedragen door de overheid en de privé-sector. Beiden betalen ze de helft om de doelstellingen van het milieubeleid te halen, aldus Verheyen. De overheid betaalt dus nu 25 miljard per jaar, terwijl dat bedrag tot 1989 schommelde tussen amper 5 en 6 miljard frank. Wegens de forse stijging van de milieu-uitgaven stelt de Mina-raad voor dat de overheid een 'business planning' voor haar milieu-uitgaven opstelt.