Militaire en burgerlijke vliegbrevetten

(tijd) - In het Staatsblad verscheen gisteren een ministerieel besluit waarin de voorwaarden worden opgesomd waaraan militaire helikopterpiloten moeten voldoen om helikopters voor burgelijke doeleinden te mogen besturen. Het gaat om de tweede stap in het gelijkschakelen van militaire en burgerlijke vliegbrevetten. Op 14 juni verscheen in het Staatsblad reeds een ministerieel besluit betreffende de voorwaarden waaraan houders van militaire vliegtuigpiloten dienen te voldoen voor het bekomen van burgerlijke vergunningen en bevoegdverklaringen voor het besturen van vliegtuigen. De tekst inzake de brevetten van lijnpiloot zal eerstdaags gepubliceerd worden.