Militaire inlichtingen-dienst zoekt politiek analisten

(tijd) - De militaire inlichtingendienst SGRS is op zoek naar politiek analisten en rekruteert daarom contractueel burgerpersoneel van niveau 1 met een goede kennis van de wereldpolitiek, van het Nederlands, Frans en het Engels. Dat staat in het augustusnummer van 'Direct', het tweewekelijkse blad van de Belgische defensie. De wettelijke opdracht van de militaire inlichtingendienst SGRS bestaat in het inwinnen, analyseren en verwerken van inlichtingen die betrekking hebben op elke activiteit die de onschendbaarheid van het nationale grondgebied, de militaire defensieplannen, de vervulling van de opdrachten van de strijdkrachten, de veiligheid van Belgische onderdanen in het buitenland of elk ander fundamenteel belang van het land bedreigt of zou kunnen bedreigen. Kandidaat-burgers die zich melden, zullen worden uitgenodigd op informatiedagen op 18 en 25 september. Dan wordt de inlichtingendienst voorgesteld en wordt uitleg gegeven over de lonen, de vergoedingen en de jobomschrijving. De kandidaat-analisten zullen ook nog een veiligheidsaanvraagformulier moeten invullen. Daarna volgt een schriftelijk en mondeling examen. De militaire inlichtingendienst wil een wervingsreserve aanleggen om het verwachte vertrek van een aantal burgers op te kunnen vangen. Er zijn nu al plaatsen vacant. Kandidaten moeten een curriculum vitae voor 13 september opsturen naar SGRS-FMN, kapitein Thaets, Kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel.: 02/701.75.77, fax: 02/701.71.67. WVDV