Milities vallenVN-blauwhelmen aan in Congo

(tijd/afp) - Congolese milities hebben blauwhelmen van de Verenigde Naties aangevallen in de oostelijke stad Bunia. Een VN-soldaat raakte gewond. De inwoners vrezen een opflakkering van het geweld. Volgens hen krijgen de VN de gewapende milities niet onder controle. De blauwhelmen kwamen op enkele honderden meters van hun hoofdkwartier onder vuur te liggen. Een kogel trof een VN-soldaat in het been. Volgens de VN-missie in Congo (Monuc) openden de blauwhelmen het vuur op hun aanvallers. Volgens ooggetuigen was de aanval het werk van de Union Patriotique du Congo (UPC). Dat is de grootste militie in Ituri. De aanval kwam er ondanks een wapenverbod in Bunia. De inwoners vrezen dan ook dat de Verenigde Naties niet in staat zijn een einde te maken aan het geweld. 'De UPC heeft de touwtjes in handen', zei een getuige. De aanvallen zijn een opdoffer voor de VN. Die hadden alles in het werk gesteld om een succes te maken van de operatie in Ituri. De Veiligheidsraad schroefde het aantal blauwhelmen in de regio fors op. Bovendien kreeg de missie een uitgebreid mandaat. Dat gaf de VN-militairen het recht geweld te gebruiken om de bevolking te beschermen. Maar de nieuwe Monuc-missie schiet ruim tekort, zeggen de inwoners. De VN zijn vooral in Bunia aanwezig. Bovendien slagen ze er niet in de wapensmokkel een halt toe te roepen. Ituri was de voorbije vier jaar herhaaldelijk het toneel van zware gevechten. Rwandese en Ugandese troepen bezetten sinds 1998 de streek en kregen daarbij de steun van Congolese rebellenbewegingen en milities. Maar de Rwandezen en Ugandezen speelden in op de etnische spanningen in Ituri. Bij gevechten tussen de etnische groepen Hema en Lendu kwamen naar schatting 50.000 Congolezen om het leven. Europese manschappen grepen in juli in en maakten een einde aan het geweld. Maar in september kwam een einde aan die missie en keerden de VN terug naar Ituri. EZ