Milken binnenkort in staat van beschuldiging

(Reuter) - Michael Milken, hoofd van de afdeling junk bonds van Drexel Burnham Lambert, zou volgens waarnemers nu zeer binnenkort in staat van beschuldiging gesteld worden. Zoals bekend heeft Drexel met het Amerikaanse ministerie van justitie een overeenkomst gesloten om schuldig te pleiten voor een aantal inbreuken en een boete te betalen van 650 miljoen dollar. Michael Milken werd van dat akkoord uitgesloten. Gegevens omtrent de evolutie op de markt van de hoogrentende obligaties lijken ondertussen uit te wijzen dat Drexel marktaandeel verliest.