Advertentie
Advertentie

Millenniumbomen

De Vereniging voor Openbaar Groen lanceerde in samenwerking met de VLAM en de Afdeling Bos & Groen van de Vlaamse Gemeenschap een project om naar aanleiding van het komende millennium in elke Vlaamse gemeente minstens één Millenniumboom te planten. 'Ter gelegenheid van mijlpalen in de geschiedenis en bij speciale gebeurtenissen heeft de mens steeds getracht om in zijn omgeving één of andere herinnering te creëren met een duurzaam karakter en met een symbolische betekenis', zegt de Vereniging voor Openbaar Groen. 'Het valt op dat bij zo'n gelegenheden heel vaak bomen werden geplant. Zo werden bij de onafhankelijkheid van België in veel gemeenten zogeheten 'vrijheidsbomen' geplant. En op het einde van de beide wereldoorlogen kwamen er her en der 'Bevrijdingsbomen'. Omdat een millenniumwende een hoogst uitzonderlijke gebeurtenis is, stellen wij aan de gemeenten voor een blijvende herinnering te creëren met bomen.'