Milosevic gebrandmerkt als oorlogsmisdadiger

BELGRADO/DEN HAAG (anp/reuters/dpa) - Het Joegoslavië-Tribunaal klaagde de Joegoslavische president Slobodan Milosevic aan wegens misdaden in Kosovo. Gevreesd wordt dat een diplomatieke oplossing voor het conflict hierdoor moeilijker wordt. De Russische gezant Viktor Tsjernomyrdin reist desondanks vandaag opnieuw naar Belgrado voor verder overleg.Nog voordat het VN-Hof de aanklacht openbaar had gemaakt, liet Branko Brankovic, de Joegoslavische ambassadeur bij de VN in Genève weten deze niet te erkennen. 'Het Tribunaal bestaat niet voor ons, dus een aanklacht ook niet', aldus Brankovic.