MINA-raad: duurzame ontwikkeling belangt ook Vlaanderen aan

BRUSSEL (tijd) - De Vlaamse overheid spreekt veel over duurzame ontwikkeling. In de praktijk is er nog weinig van te merken. Daarom heeft de MINA-raad een aantal suggesties uitgewerkt zoals de invoering van een ecolabel en een uitbreiding van de milieu-effekten-rapportering. In de MINA-raad zetelen vertegenwoordigers van de milieuverenigingen en de sociale partners. De voorbije jaar wordt bij het opstellen van milieuplannen steeds meer verwezen naar het begrip "duurzame ontwikkeling'. Niemand weet echter meer wat er onder moet worden verstaan. De term is afkomstig van het Brundtland-rapport uit 1987 en stelt dat duurzame ontwikkeling de behoeften van de huidige generaties bevredigt zonder de mogelijkheden voor toekomstige generaties om hetzelfde te doen, in gevaar te brengen. Deze definitie houdt in dat armoede wordt verworpen. Behoeftige mensen houden trouwens geen rekening met het milieu. Tevens is duurzame ontwikkeling een dynamisch begrip. Wat ecologisch kan en mag, wordt mee bepaald door de technologie.