Mina-Raad positief over Struktuurplan

(tijd) - De Minaraad, die de Vlaamse regering advizeert omtrent alles wat met milieu te maken heeft, staat vrij positief tegenover het voorontwerp van Struktuurplan-Vlaanderen. De Raad is echter niet te spreken over de versoepeling van het moratorium op Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA's) die afwijken van de gewestplannen. Daarmee brengt de Vlaamse regering de geloofwaardigheid van het Struktuurplan in het gedrang, vindt de Raad.