Advertentie
Advertentie

Mina-raad voelt zich misbruikt door federale en Vlaamse overheid

BRUSSEL (tijd) - De Mina-raad is niet gelukkig met de wijze waarop hij door de federale en Vlaamse regeringen wordt gebruikt. Volgens voorzitter Aviel Verbruggen krijgt de Mina-raad veel te veel dossiers die niet onderbouwd zijn. Tegelijk zijn de termijnen waarbinnen de Mina-raad advies moet verstrekken zo kort dat er moeilijk degelijk werk kan worden verricht.De Mina-raad waarin de sociale partners en de milieubeweging zitting hebben, stelde gisteren zijn jaarverslag 1994 voor. Het voorbije jaar keurde de Mina-raad in totaal 42 adviezen goed. Volgens Verbruggen zit de Mina-raad met het huidige personeelsbestand aan zijn maximum. Het kader van tien personen is overigens nog steeds niet opgevuld. Het voorbije jaar is de Mina-raad er dan ook niet in geslaagd om gebruik te maken van het eigen initiatiefrecht. De beschikbare tijd werd volledig opgeslorpt door opdrachten van de overheid. Verbruggen hoopt dat dat dit jaar verandert. De kans daartoe is reëel, omdat door de parlementaire verkiezingen het regeringswerk tot stilstand zal komen.