Advertentie
Advertentie

Minder autodiefstallen aan de Kust

(belga) - In vergelijking met vorig jaar zijn er in de maand juli aan de Kust 18 procent minder auto's gestolen. Toch zijn er nog 124 wagens ontvreemd. Vooral dure auto's zoals Porsche en Mercedes kregen de aandacht van het kriminele toerisme. Anderzijds zijn meer diefstallen in voertuigen gepleegd. Aan de Oost- en Middenkust werd een stijging met zestig procent genoteerd en aan de Westkust spreekt men van een verdubbeling. De krakers mikten vooral op dure radio- en cassette-installaties. Het aantal inbraken in woningen daalde terwijl het aantal gauwdiefstallen stabiel bleef. Er wordt wel een andere techniek toegepast. Dieven hebben het gemikt op handtassen die aan de leuning van een stoel in restaurants en tea-rooms hangen. De politie zit echter niet stil. In juli werden aan de oost- en middenkust een vijftigtal mensen aangehouden voor diefstallen en inbraken. Die mensen opereerden niet zozeer individueel, maar in kleine benden, en kwamen meestal van elders.