Minder bedrijven blijven in gebrekeop obligaties

(tijd) - Wereldwijd bleven in het tweede kwartaal 7 bedrijven in gebreke bij de terugbetaling van hun obligatieschulden. In het eerste kwartaal waren dat er nog 14. Dat leert een onderzoek van Standard & Poor's, dat de kredietwaardigheid van bedrijven en overheden analyseert. Een bedrijf dat in gebreke blijft, slaagt er niet in zijn maandelijkse renteverplichtingen na te komen, en/of op eindvervaldag het obligatiekapitaal terug te betalen. De aantrekkende conjunctuur en herstructureringen die bedrijven doorvoerden, verklaren volgens S&P de gezondere financiële situatie van de bedrijven.