Advertentie
Advertentie

Minder dan 100.000 frank

De Brusselse galerie van Patrick Derom, die tot de meest degelijke kunsthandelaars in België gerekend mag worden, is gespecialiseerd in kunst van de 19de eeuw tot de eerste helft van de 20ste eeuw, met een voorkeur voor het symbolisme, het impressionisme, het expressionisme en de eerste abstracten. De galerie organiseert nu een tentoonstelling met werken waarvan de prijs minder dan 100.000 frank bedraagt. Er worden 350 werken aangeboden, hoofdzakelijk werken op papier van Belgische kunstenaars, zoals Fernand Khnopff, Félicien Rops, James Ensor, Constantin Meunier, Théo van Rysselberghe, Henri Evenepoel, Gustave de Smet, Pierre-Louis Flouquet, René Magritte en Edgard Tytgat.De werken werden samengebracht dankzij de volgehouden aankooppolitiek van de galerie die gericht is op kwalitatief hoogstaand werk, ongeacht of het om een gravure, een tekening of een olieverfschilderij gaat. Zo opteert de galerie wat Ensor betreft voor een goede ets in plaats van voor een middelmatige tekening. Een uitstekend kunstwerk is niet noodzakelijk duur. Ook olieverfschilderijen van kunstenaars die niet het internationale prestige van Ensor genieten, maar toch knap zijn, blijken betaalbaar. Op de tentoonstelling worden enkele frisse landschapsschilderijtjes van Léon Frédéric aangeboden. Voorts zijn er originele tekeningen op kalkpapier van Félicien Rops, etsen van Théo van Rysselberghe, die perfect de sfeer van zijn beste impressionistische werken oproepen, krachtige potloodtekeningen van Constantin Meunier en van Eugène Laermans, virtuoze aquareltekeningen van Maurice Langaskens en een houtskooltekening van Willem Paerels.De reden waarom al deze werken zelden of nooit in de galerie getoond werden, is heel prozaïsch: veel van de werkjes waren niet ingelijst en waren opgeborgen in de reserves van de galerie. Tijdens een grote inventaris van de voorbije zomer werd vastgesteld hoeveel kleine pareltjes er bij zaten. Er werd een strenge selectie gemaakt, om een kwalitatief homogeen geheel te kunnen aanbieden. Dat de gevraagde prijs voor de werken gematigd is, heeft ook hiermee te maken. Door de hoge prijzen op kunstbeurzen krijgt de liefhebber de indruk dat de aankoop van kunst alleen voor de financiële elite weggelegd is. In werkelijkheid worden op kunstbeurzen vooral de zeer prestigieuze werken getoond, waarvoor de vraagprijs navenant hoog is.Galerie Patrick Derom, Wolstraat 1, 1000 Brussel. Tel. 02/514.08.82. Tot 12 januari. Open van dinsdag tot zaterdag van 10.30 tot 18.30 uur. De wereld van de landmetersDe Unie der Landmeters-Experts van Brussel viert haar 125ste verjaardag met een tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel onder de titel Van de Romeinse tot de 16de-eeuwse landmeters. Het werk van de landmeters is niet goed bekend bij het grote publiek. Toch hebben zij door de tijden heen een belangrijke rol gespeeld in het afbakenen van de openbare ruimte. Denk maar aan het tracé van de Romeinse heerbanen, het ontginnen van de polders, de bemiddeling in geschillen betreffende het afbakenen van terreinen, het vaststellen van grenzen en erfdienstbaarheden.De Romeinse steden werden met elkaar verbonden door een netwerk van wegen over land, de bekende Romeinse heerbanen, waarvan de landmeters of agrimensores het tracé bepaalden. De Romeinen waren ook grote liefhebbers van baden. Soms was het nodig het water over een afstand van tientallen kilometers te vervoeren via aquaducten. Om de kunstwerken aan te leggen, moesten oplossingen worden gevonden voor problemen inzake het tracé, het nivelleren en soms zelfs voor het boren van tunnels. Daarin waren de Romeinse landmeters uiterst bedreven. Veroverde grondgebieden werden verdeeld onder de veteranen, de kolonisten, de staat en de autochtonen. Er werd bij de Romeinen reeds een kadaster opgemaakt. De expositie toont hoe de Romeinse landmeters te werk gingen. De tentoonstelling brengt zon 135 landmetersboeken, documenten en instrumenten samen. Ze zijn afkomstig uit musea in Dortmund, Münster, Oxford en het Jubelparkmuseum in Brussel.Koninklijke Bibliotheek van België, Nassaukapel, Kunstberg, 1000 Brussel. Tel. 02/519.53.55. Van 22 november tot 21 december. Elke dag open, behalve op zondag, van 12 tot 16.50 uur. Desmond Morris in MechelenDe nieuwe kunstgalerie Pack-Huys in Mechelen organiseert een tentoonstelling met werk van Desmond Morris. De wereldberoemde Engelse zoöloog Desmond Morris werd geboren in 1928. Gedurende jaren presenteerde hij voor de Engelse en Amerikaanse televisie programma's over het gedrag van dieren en mensen. Morris publiceerde ook meer dat vijftig boeken, waaronder de bestseller De Naakte Aap in 1967. Zijn populair wetenschappelijk werk heeft een hele generatie beïnvloed.Minder bekend is dat Morris sinds zijn jeugd tekent en schildert. Hij is al die jaren daarmee doorgegaan. Als kunstenaar kan Morris ondergebracht worden bij het surrealisme. Een van zijn eerste exposities, in 1950 in een Londense galerie, was samen met de Spaanse surrealist Joan Miro. De kunst van Morris sluit aan bij die van Miro, en is verwant met het werk van Yves Tanguy en Salvador Dalí. In zijn boek over de kunst van Morris spreekt de Engelse kunstcriticus Silvano Levy van naked surrealism.Morris verzint wezens die hij met een zelfgemaakt woord biomorfen noemt. Hun variërende vormen verwijzen zowel naar planten als naar dieren. In vergelijking met de werkelijkheid doen zij door hun uitsteeksels en trilharen nog het meest denken aan neuronen en dendrieten van het zenuwstelsel. Fel gekleurd staan de biomorfen in een woestijnachtig landschap, of zweven in een homogeen transparante ruimte. Morris exploreert zijn verzonnen microkosmos door zijn biomorfe wezens rituelen te laten uitvoeren, die herkenbaar herinneren aan de relaties tussen mensen of tussen dieren. Speelsheid en afgunst, geweld en tederheid, lust en angst wisselen elkaar af in een biomorfe maatschappij waarin men de hiërarchische verhoudingen voelt.In galerie Pack-Huys worden zon tachtig werken geëxposeerd, olieverfschilderijen en aquarellen die de hele artistieke loopbaan van Morris beslaan, van 1948 tot 2001. Naar aanleiding van de tentoonstelling verschijnt binnenkort bij de Vlaamse uitgeverij Pandora de Engelstalige oeuvrecatalogus van het werk van Desmond Morris.Galerie Pack-Huys, Gerechtstraat 10, 2800 Mechelen. Gsm: 0485/71.61.57. Van 24 november tot 3 februari. Open op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur. Toegang 100 frank. Rondleidingen voor groepen mogelijk na afspraak. Kostprijs 5.000 frank. Gsm Pandora: 0475/73.09.78.Samenstelling: Bert POPELIER