Advertentie
Advertentie

Minder jobs bij BASF

LUDWIGSHAFEN (reuter) - De Duitse chemiegroep BASF zal dit jaar voor het eerst sedert 1983 personeel in haar kernaktiviteiten doen afvloeien. Dit is een direkt gevolg van de ongunstige resultaten en onzekere handelsvoorwaarden. Momenteel stelt BASF 53.834 mensen tewerk in haar kernaktiviteiten. Hoeveel jobs verloren gaan, wilde men niet kwijt. In maart werd al bekend dat 600 administratieve jobs in Ludwigshaven zouden verdwijnen. De afvloeiingen zullen via brugpensionering plaatsvinden. Er komt geen aanwervingsstop, maar de personeelsnoden zullen prioritair intern worden opgelost. Vorige maand maakte BASF een winstdaling met 25,2% in het eerste kwartaal bekend. Op basis van het orderbestand zou weinig verbetering te verwachten vallen in de komende maanden.