Minder kinderbijslag voor kinderen in buitenland

(tijd) - Het totaal bedrag aan kinderbijslagen die gestort worden voor kinderen in het buitenland, blijft verder dalen. In 1988 bedroegen deze uitgaven 656 miljoen frank, een daling met 2,2 procent vergeleken met 1987. Het aantal rechtgevende kinderen is nochtans lichtjes gestegen. De landen van de Europese gemeenschap zien hun aandeel in de Belgische kinderbijslag aan het buitenland verder oplopen, tot bijna 80 procent in 1988. De naar Marokko en Turkije uitgevoerde bijslagen dalen daarentegen vrij sterk. Eén en ander blijkt uit de gegevens die de Rijksdienst voor Kinderbijslag zopas vrijgaf.