Minder milieumisdrijven voor rechtbank

(tijd) - Milieumisdrijven moeten minder strafrechterlijk worden vervolgd als ze tenminste de gezondheid of het leefmilieu niet zwaar aantasten. Een administratieve boete moet voor het gros van de inbreuken volstaan. Dat staat in een ontwerp van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Kris Peeters (CD&V), voor een nieuw milieuhandhavingsdecreet.