Minder opbrengst uit deviezenhandel voor grote Amerikaanse banken

NEW YORK (reuter) - De Amerikaanse commerciële banken zagen in het derde kwartaal hun opbrengst uit deviezenhandel naar beneden gaan, zowel tegenover de rekordniveaus van vorig jaar als tegenover het tweede kwartaal. Niet alleen nam het transaktievolume af, maar bovendien bleven nogal wat klanten voorzichtig vanwege de problemen waarmee de Amerikaanse banksektor kampt.