Minder opvallende maatregelen in de hervorming van de vennootschapsbelasting

De regering maakte vorige week de grote lijnen van de hervorming van de vennootschapsbelasting bekend. De opvallendste punten, die we vorige week bespraken, zijn de verlaging van de tarieven en de compensatie op afschrijvingen, autos en liquidatieboni om de vermindering budgettair neutraal te houden. Maar er worden nog andere punten aangekondigd. De KMOs krijgen extra maatregelen, en zelfs een billijker voorafbetalingssysteem. België wil bovendien een gunstige fiscale regeling uitwerken voor de Europese vennootschap en grensoverschrijdende fusies. Zelfs de aangekondigde fiscale consolidatie komt weer ter sprake.