Advertentie
Advertentie

Minder papierwerk voor voedselveiligheid

(tijd) - De landbouw- en voedingsbedrijven hebben voortaan maar één vergunning nodig om in orde te zijn met de voedselveiligheid. De vergunning wordt verkregen bij het ondernemingsloket. Vroeger waren er 22 documenten nodig die via diverse instanties moesten worden aangevraagd. Zo'n 180.000 ondernemers zijn gebaat bij de vereenvoudiging.