Advertentie
Advertentie

Minder runderen en varkens in Vlaanderen

(tijd) - De Belgische landbouwsector krimpt, vooral in Vlaanderen. Tussen mei 2003 en mei 2004 waren er 3,4 procent minder landbouwers actief en werkten er minder mensen in de landbouw. De boeren hielden er in mei 2004 ook veel minder dieren op na, vooral runderen en varkens. Enkel de pluimveesector herstelde fors na de zware inzinking door de vogelpest begin 2003, blijkt uit de landbouwtellingen eind mei 2004 door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS).