Minder vergunningen voor kinesitherapeuten

(tijd) - In 2008 en 2009 mogen jaarlijks nog slechts 350 afgestudeerde kinesitherapeuten een erkenning krijgen. Dat zegt de planningscommissie van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid in een advies aan Frank Vandenbroucke (sp.a), de federale minister van Sociale Zaken, en zijn collega van Volksgezondheid, Jef Tavernier (Agalev). De ministers kunnen zich vinden in dit advies, maar mogen geen beslissing meer nemen. De beslissing wordt doorgeschoven naar de volgende regering. Vandaag hebben ongeveer 27.000 kinesitherapeuten een erkenning, wat wil zeggen dat ze terugbetaalde verstrekkingen kunnen leveren. Dit komt neer op ongeveer 1 kinesist per 400 inwoners. Om het overaanbod in te dijken, werd beslist de instroom aan te pakken. Vanaf 2005 wordt het aantal erkenningen beperkt tot 450. De planningscommissie stelt voor om een versnelling hoger te schakelen en naar een beperking tot 350 te gaan voor 2008 en 2009. Er is wel in een overgangsregeling voorzien. Kinesitherapeuten die tussen 2005 en 2007 afstuderen, kunnen hun beroep uitoefenen zonder in het bezit te zijn van een erkenningsnummer. Totnogtoe werden jaarlijks gemiddeld 1.000 kinesisten tot het beroep toegelaten. Minister Vandenbroucke maakte gisteren gewag van het advies omdat hij de kinesisten in spe tijdig wil waarschuwen. De maatregel treft de lichting die in september aan de studie begint. Er is nog niet beslist op welke manier de kinesisten die voor erkenning in aanmerking komen, geselecteerd worden. Ofwel moeten de gemeenschappen hier voor zorgen, ofwel wordt er een nationale selectieproef georganiseerd. EvH