Minder verkeersdoden in 2002opsteker voor Isabelle Durant

(tijd) - Volgens voorlopige cijfers van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) vielen er in 2002 1.217 doden in het verkeer. Dat is 18 procent minder dan het jaar voordien. Dat meldde de krant La Derniere Heure zaterdag. Het dalend aantal verkeersdoden is een opsteker voor de voormalige federale minister van Verkeer, Isabelle Durant (Ecolo). Het jaar voordien kwamen nog 1.486 personen om bij een verkeersongeval. De nieuwe cijfers komen uit een intern document en zijn niet officieel. Het NIS wacht nog op de juiste gegevens van de politiezones waardoor het aantal wellicht de hoogte zal ingaan. Het Belgisch Instituut Voor de Verkeersveiligheid schatte gisteren het totaal op 1.300. Dat zou een daling van 12,5 procent zijn in vergelijking met 2001. Het NIS bevestigt noch ontkent de cijfers omdat ze onvolledig zijn en omdat het onkies is om ze zo kort voor de verkiezingen vrij te geven. Daarbij komt dat de cijfers van het NIS over verkeersongevallen de jongste jaren vaak zijn betwist. Isabelle Durant, is alvast verheugd over de daling. Zij nam op 4 mei samen met haar Ecolo-collega Olivier Deleuze ontslag uit de regering. Durant betreurt evenwel dat het NIS niet in staat is om eerder met officiele cijfers voor de dag te komen. De jongste jaren vertoont het aantal verkeersdoden in ons land een stijgende trend. In 1996 kwamen 1.356 Belgen in het verkeer om en het jaar nadien acht meer. In 1998 deed zich een forse stijging voor. Het aantal verkeersdoden liep toen op tot 1.500. In 1999 was er een daling (1.397), maar dat had vooral te maken met de sterke toename het jaar voordien. In 2000 (1470) en 2001 (1486) vielen weer meer verkeersdoden. De verwachte daling zou dan ook wel eens een uitschieter kunnen zijn. Belgie is een koploper in Europa wat het aantal verkeersdoden betreft. NB