Advertentie
Advertentie

Minder werklozen

Een van de nieuwe klemtonen die kristen-demokraten, socialisten en Volksunie in het regeerakkoord in wording leggen, is de absolute voorrang voor de werkloosheidsbestrijding. Het allereerste hoofdstuk in het ontwerp van regeerakkoord is het tewerkstellingsbeleid, en gesteld wordt: "de groei van de werkgelegenheid en de bestrijding van de werkloosheid is de prioritaire bekommernis van de regering'. Een hele resem beleidsopties worden opgesomd. Blijkbaar vinden de onderhandelaars dat op gebied van werkloosheidsbestrijding veel meer kan gedaan worden dan onder vorige rooms-blauwe koalities gebeurde.