Advertentie
Advertentie

Minder winst voor bevak Wereldhave

(tijd) - De vastgoedbevak Wereldhave Belgium haalde in de eerste helft van het huidige boekjaar een nettowinst van 8,4 miljoen euro. Per aandeel betekent dit een winst van 1,58 euro. In dezelfde periode een jaar eerder was dit nog respectievelijk 7,08 miljoen en 1,35 euro. De intrinsieke waarde per aandeel, voor winstverdeling, bedroeg op 30 juni 46,67 euro. Eind vorig jaar was dit 46,65 euro. De marktwaarde van de portefeuille bedroeg eind juni voor de kantoren 166,45 miljoen euro, voor het commerciële gedeelte 118,80 miljoen en voor het high-techgedeelte 8,25 miljoen euro. Dit geeft een totaal van 293,5 miljoen euro. Eind 1998 bedroeg dezer som 252,8 miljoen euro. Deze evolutie is toe te schrijven aan de aankoop van een nieuw kantoorgebouw met een verhuurbare oppervlakte van 3.018 vierkante meter in Vilvoorde, de incorporatie van het project 'De Veldekens' en de daarmee verbonden investeringen en de positieve herwaardering van de bestaande portefeuille met 1,0 procent. Voor het volledige boekjaar verwacht Wereldhave Belgium dat de resultaten negatief zullen worden beïnvloed door de niet-verhuur van het Jozef -II gebouw. Indien deze leegstand blijft aanhouden tot eind 1999, dan zal dit een negatief effect hebben op de resultaten van 0,57 euro per aandeel. Er wordt een winst van 3 euro per aandeel verwacht, tegenover 2,82 euro een jaar eerder.