Advertentie
Advertentie

Minderheidsaandeelhouders De Vlijt verkrijgen de beoogde uitstapregeling

(tijd) - De Regionale Uitgeversgroep (de holding boven de uitgeverijen Concentra en De Vlijt) en Déminor (dat een aantal minderheidsaandeelhouders van De Vlijt groepeert) kwamen tot een akkoord. De kleine aandeelhouders van De Vlijt kunnen kiezen tussen een overnamebod in contanten en een ruilbod met warrants. In beide gevallen zijn de betalingsmodaliteiten gespreid in de tijd, waardoor de RUG/Concentra niet meteen met honderden miljoenen over de brug moet komen.Concentra Holding (de holding van de familie Baert) en het Katolieke Persfonds en de Katolieke Propaganda (de meerderheidsaandeelhouders van De Vlijt) richtten begin september de Regionale Uitgeversgroep (RUG) op; de persfondsen brachten 50 procent van De Vlijt in die holding in, de familie Baert bracht 50 procent van Concentra Uitgeversmaatschappij in. Bij die operatie werd De Vlijt gewaardeerd op 2,2 miljard frank of 1,1 miljoen frank per aandeel.