Mineralenbalans als leidraad voor landbouwadvies

Met uitzondering van de uitgestrekte en vruchtbare poldergebieden is het Benelux Middengebied qua grondsoort niet verwend. De lichte zandgrond duwt de landbouwactiviteiten onvermijdelijk in de richting van de intensieve veeteelt. Eén van de grote problemen in Noord-Limburg, de Noorderkempen en het Nederlandse Noord-Brabant is het mestoverschot. In het kader van Interreg is een Interregionaal Landbouwplan opgestart dat moet leiden tot een beperking van de mineralenstroom, zeg maar de uitstoot van fosfor en stikstof. De afgelopen jaren heeft men gegevens verzameld in de melkveehouderij en statistisch verwerkt. Van de winter hoopt men de boeren een eerste praktisch advies te kunnen geven. In de toekomst denkt men met die studie ook andere sectoren van dienst te kunnen zijn.ALLES DRAAIT in dit project rond de zogeheten mineralenbalansen, een instrument dat reeds in het Mestdecreet van 1991 is opgenomen maar naar aloude Vlaamse mest-traditie nog niet van toepassing is. De Belgische boer betaalt een heffing volgens een forfaitaire aangifte. De Nederlandse boer wordt sinds het begin van 1995 belast op basis van mestoverschot uit de boekhouding.