Minexco: winst van 9 miljoen frank

(tijd) - Minexco, de holding waarrond zich een aantal steenkoolmijnen in vereffening groeperen, boekte over 1993 een winst van 9 miljoen frank. 1992 werd met een verlies van 13 miljoen afgesloten. Dank zij het recentste resultaat kon het overgedragen verlies tot 96,1 miljoen worden teruggebracht.