Mini-Maastricht

Al van bij haar onstaan worstelt de Europese Gemeenschap met een levensgroot dilemma. Wat heeft er prioriteit: verdiepen of uitbreiden? Moeten de bestaande EG-landen eerst hun onderlinge integratie op ekonomisch, monetair en politiek vlak verder verstevigen, en pas dan aandacht schenken aan de opname van nieuwe leden? Of moet men eerst alle mogelijke kandidaten tot het Europese Huis toelaten en pas dan de strukturen uitdiepen?