Minimumverdieners krijgen per maand 1.000 frank extra

(tijd) - Mensen die het minimumloon verdienen of niet veel meer, zullen vanaf 1 juni of 1 juli en dat tot het einde van het jaar maandelijks 1.000 frank (24,8 euro) minder belastingen moeten betalen. De ministerraad nam daarover vrijdag een princiepsbeslissing. Daarmee geeft de regering gevolg aan een verzoek van de sociale partners, om de laagste lonen een stukje te verhogen langs de fiscaliteit. De netto verhoging van de laagste lonen zou ook na 1999 blijven bestaan, maar dan wellicht langs de parafiscale weg.Premier Dehaene ontving vrijdagmorgen, nog voor de start van de ministerraad, de vertegenwoordigers van vakbonden en werkgevers. De eerste minister wilde nog even polsen hoeveel belang zij hechten aan de inwilliging van hun verzoek, om werknemers die het wettelijk minimumloon van ongeveer 45.000 (1.115,5 euro) frank per maand verdienen of daar niet veel boven of onder zitten, een nettobelastingverlaging toe te kennen van ongeveer 1.000 frank (24,8 euro) per maand. De sociale partners hadden daar, overeenkomstig het interprofessioneel akkoord, in de Nationale Arbeidsraad een voorstel over uitgewerkt. Maar in de regering bestond er weinig animo om daar op in te gaan. De meerderheidspartijen, de PS min of meer uitgezonderd, voelen meer voor een verhoging van het minimumloon op een parafiscale manier, via een verlaging van de werknemersbijdragen voor de sociale zekerheid.